Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Hidden Lynx – Επαγγελματίες Hackers προς Ενοικίαση

Aπό το Symantec Security Response


Τα τελευταία χρόνια οι εκθέσεις συνεχίζουν να προβάλλουν λεπτομέρειες των δραστών πίσω από τις στοχευμένες επιθέσεις ή ΑΡΤ. Στο τμήμα Symantec Security Response, έχουμε εστιάσει σε ένα γκρουπ που πιστεύουμε ότι είναι το κορυφαίο αυτής της κατηγορίας. Το έχουμε ονομάσει Hidden Lynx – μετά από μία ακολουθία στοιχείων που βρέθηκε στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αυτή η ομάδα έχει συγκεκριμένο στόχο και μηχανισμό που υποσκελίζει άλλα γνωστά γκρουπ όπως τα APT1/Comment Crew. Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του γκρουπ είναι τα:

·         Τεχνική ικανότητα
·         Ευελιξία
·         Οργάνωση
·         Εφευρετικότητα
·         Υπομονή

Αυτές οι ιδιότητες έγιναν γνωστές από τις ατελείωτες καμπάνιες που διενεργήθηκαν ενάντια σε πολλαπλού στόχους ταυτόχρονα σε μία σταθερή περίοδο χρόνου. Αυτοί είναι οι πρωτοπόροι της τεχνικής “watering hole” που χρησιμοποιήθηκε για να στηθούν ενέδρες σε στόχους, αυτοί έχουν πρώτοι πρόσβαση σε zero-day ευπάθειες και έχουν την ανθεκτικότητα και την υπομονή ενός έξυπνου κυνηγού για να εκθέσουν σε κίνδυνο το supply chain με απώτερο στόχο να πλήξουν μία μεγαλύτερη επιχείρηση. Αυτές οι επιθέσεις τίθενται σε εφαρμογή από μολυσμένους υπολογιστές ενός προμηθευτή του στόχου που επιδιώκουν και έπειτα αναμένουν την εγκατάσταση αυτών των υπολογιστών. Πρόκειται για καλά υπολογισμένες δράσεις παρά για αυθόρμητες ενέργειες ερασιτεχνών.

Αυτό το γκρουπ δεν περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό στόχων. Αντ’ αυτού στοχεύει εκατοντάδες οργανισμούς διαφορετικού μεγέθους σε πολλές διαφορετικές χώρες, ακόμη και κατά την ίδια χρονική περίοδο. Υπολογίζοντας το εύρος και τον αριθμό των στόχων και τις χώρες που εμπλέκονται, συμπεραίνουμε ότι αυτό το γκρουπ πρέπει να είναι επαγγελματίες  hacker προς ενοικίαση που λειτουργούν με συμβάσεις πελατών τους για παροχή πληροφοριών. Υποκλέπτουν κατ’ απαίτηση ότι ενδιαφέρει τους πελάτες τους, έτσι εξηγείται η μεγάλη ποικιλία και φάσμα στόχων.

Πιστεύουμε επίσης ότι για την υλοποίηση επιθέσεων αυτού του μεγέθους, αυτό το γκρουπ πρέπει να διαθέτει αξιόλογη τεχνογνωσία στο hacking , ίσως 50 έως 100 ενεργοί μέλη που απασχολούνται και οργανώνονται σε τουλάχιστον δύο απομακρυσμένες ομάδες που έχουν ως καθήκον να διενεργούν διαφορετικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας μία σειρά από εργαλεία και τεχνικές. Αυτού του είδους οι επιθέσεις απαιτούν χρόνο και προσπάθεια για την υλοποίησή τους, ενώ ορισμένες από τις καμπάνιες απαιτούν έρευνα και ενδελεχή πληροφόρηση που συγκεντρώνεται πριν στοιχειοθετηθούν οι επιθέσεις.

Στην πρώτη γραμμή αυτού του γκρουπ είναι μία ομάδα που χρησιμοποιεί διαθέσιμα εργαλεία μαζί με βασικές αλλά αποτελεσματικές τεχνικές για να επιτεθούν σε πολλούς διαφορετικούς στόχους. Μπορεί επίσης να δρουν ως συλλέκτες πληροφοριών. Αυτήν την ομάδα την έχουν ονομάσει Moudoor από το όνομα του Trojan που χρησιμοποιούν. Το Moudoor είναι ένα back door Trojan που χρησιμοποιεί η ομάδα ελεύθερα, χωρίς να ανησυχεί ότι θα την ανακαλύψουν οι εταιρείες παροχής ασφαλείας. Η άλλη ομάδα δρα ως μία ειδική μονάδα λειτουργίας, με στελέχη που χρησιμοποιεί για να εμπλακούν με τους πιο πολύτιμους ή πιο ανθεκτικούς στόχους. Η ομάδα χρησιμοποιεί το Trojan με την ονομασία Naid, και για τον λόγο αυτό αναφερόμαστε στην ομάδα Naid. Σε αντίθεση με τον Moudoor, το Naid Trojan χρησιμοποιείται με φειδώ, για να αποφευχθεί ο εντοπισμός και η σύλληψη, σαν ένα μυστικό όπλο που χρησιμοποιείται μόνο όταν η αστοχία δεν αποτελεί επιλογή.

Από το 2011, έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον έξι σημαντικές δραστηριότητες από αυτό το γκρουπ. Η πιο αξιοσημείωτη από αυτές είναι η VOHO  τον Ιούνιο του 2012. Αυτό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την επίθεση ήταν η χρήση της τεχνικής επίθεσης watering hole και η παραβίαση της Bit9 υποδομής. Η επίθεση VOHO είχε ως τελικό στόχο τους εργολάβους/συνεργάτες του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, των οποίων τα συστήματα προστατεύονταν από το λογισμικό Bit9, αλλά όταν οι επιτιθέμενοι του Hidden Lynx υπερπήδησαν αυτό το εμπόδιο και ανακάλυψαν ότι ο καλύτερος τρόπος για την εισχώρηση τους στο σύστημα ήταν η παραβίαση του ίδιου συστήματος προστασίας το οποίο εκείνοι έπειτα υπονόμευαν για δικούς τους σκοπούς. Μετά την παραβίαση, οι επιτιθέμενοι ανακάλυψαν γρήγορα τον τρόπο να εισχωρήσουν στην υποδομή file signing, η οποία ήταν η βάση προστασίας του Bit9, έπειτα έκαναν χρήση του συστήματος για να υπογράψουν ηλεκτρονικά έναν αριθμό αρχείων malware, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για να παραβιάσουν τους πραγματικούς στόχους.

Περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο δημοσιευμένο whitepaper που περιγράφει το γκρουπ και τις επιθέσεις που έχουν πραγματοποιήσει.

Enhanced by Zemanta

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Η ESET προειδοποιεί για σημαντική αύξηση επικίνδυνων Filecoders - Trojans

Mέσω κρυπτογράφησης δεδομένων, εκβιάζουν για «λύτρα»

Το Κέντρο Έρευνας της ESET κατέγραψε μία ασυνήθιστη κορύφωση της δραστηριότητας του κακόβουλου λογισμικού Filecoder, το οποίο αποτελείται από trojans που κρυπτογραφούν αρχεία των χρηστών και προσπαθούν να αποσπάσουν «λύτρα» από τα θύματα σε αντάλλαγμα με την αποκρυπτογράφηση του λογισμικού. Σύμφωνα με το ESET LiveGrid®, το σύστημα συλλογής στατιστικών δεδομένων για malware μέσω του cloud της ESET, ο εβδομαδιαίος αριθμός μολύνσεων από το Win32/Filecoder παρουσιάζεται από τον Ιούλιο του 2013 αυξημένος πάνω από 200% συγκριτικά με το μέσο αριθμό που έχει καταγραφεί κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013. Σημαντικό μέρος των μολύνσεων ανιχνεύεται στη Ρωσία (44%), καθώς και στη Νότια Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία), στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία και Ουκρανία), και στις ΗΠΑ.

Οι  κυβερνογκληματίες χρησιμοποιούν  διάφορες μεθόδους διείσδυσης για να μολύνουν τους υπολογιστές: drive-by downloads από ιστοσελίδες φορτωμένες με κακόβουλο λογισμικό, συνημμένα σε e-mail, εγκατάσταση μέσω ενός άλλου trojan ή backdoor, ακόμη και χειροκίνητη εγκατάσταση.

«Η οικογένεια malware Win32/Filecoder είναι πολύ πιο επικίνδυνη από άλλους τύπους ransomware απειλών, καθώς κρυπτογραφούν συνήθως εικόνες, έγγραφα, μουσική και συμπιεσμένα αρχεία, ενώ χρησιμοποιείται μία μεγάλη ποικιλία τεχνικών και επιπέδων εξειδίκευσης με τον καιρό,» εξηγεί ο Robert Lipovský, Malware Researcher της ESET, και προσθέτει «μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβό πρόβλημα. Δείγματα malware σε αυτή την κατηγορία κακόβουλου λογισμικού συνήθως απαιτούν ποσά της τάξης των 100 – 200 ευρώ, ωστόσο έχουν παρατηρηθεί και περιπτώσεις «λύτρων» μέχρι και 3.000 ευρώ. Το υψηλό ποσό συνάδει με το γεγονός ότι οι επιθέσεις πολλές φορές στοχεύουν σε επιχειρήσεις που μπορούν να πληρώσουν τέτοια ποσά». Μία πρόσφατη παραλλαγή, ασκεί πίεση στα θύματα με την εμφάνιση ενός χρονομετρητή που μετράει αντίστροφα μέχρι την ώρα που το κλειδί κρυπτογράφησης θα διαγραφεί οριστικά, καθιστώντας την ανάκτηση των κρυπτογραφημένων αρχείων σχεδόν αδύνατη.

Η ESET συμβουλεύει τους χρήστες να είναι προσεκτικοί κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο, να ενημερώνουν συνεχώς το λογισμικό Antivirus που διαθέτουν (οι λύσεις της ESET ανιχνεύουν αυτά τα επικίνδυνα αρχεία), να προστατεύουν με password τις ρυθμίσεις του λογισμικού anti-malware ώστε να μην μπορούν να τροποποιηθούν από τον εισβολέα και να πραγματοποιούν τακτικά backup.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε το blog post «Filecoder: Holding your Data to Ransom» στο WeLiveSecurity.com – τη νέα πλατφόρμα της ESET με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες από τον τομέα της ασφάλειας, αναλύσεις για κυβερνοαπειλές και χρήσιμες συμβουλές.

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Ο πρώτος έγχρωμος εκτυπωτής και τα πρώτα πολυμηχανήματα με τεχνολογία NFC

Διαθέσιμα στην ελληνική αγορά - Νέες λύσεις αποδεικνύουν την υπεροχή της Samsung στο mobile printing


Η Samsung Electronics Co, Ltd, διαθέτει στην ελληνική αγορά τον πρώτο έγχρωμο λέιζερ εκτυπωτή με τεχνολογία NFC (Near Field Communication) και τα πολυμηχανήματα (MFP) της σειράς Xpress C4XO, που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτυπώνουν εύκολα φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και έγγραφα από τα smartphones τους.

Image representing Samsung Electronics as depi...
Image via CrunchBase
Η νέα σειρά αποτελείται από  τον έγχρωμο λέιζερ εκτυπωτή C410W, τα έγχρωμα λέιζερ πολυμηχανήματα C460W, με λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης, και τον C460FW, με δυνατότητες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ. Οι εκτυπωτές αυτοί έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους χρήστες οι οποίοι, είτε στο σπίτι είτε σε ένα μικρό εργασιακό χώρο, θέλουν να εκτυπώσουν υλικό από τα smartphones τους. Τα τρία αυτά μοντέλα είναι σε θέση να εκτυπώσουν έως και 18 σελίδες ανά λεπτό (ppm), σε ασπρόμαυρο και τέσσερις έγχρωμες σελίδες το λεπτό.

Εύκολο mobile printing

Η εκτύπωση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Η σειρά Xpress C410W συνδέεται ασύρματα με φορητές συσκευές για γρήγορο, ολοκληρωμένο και εύκολο mobile printing. Οι χρήστες μπορούν απλά και με ασφάλεια, να εκτυπώσουν φωτογραφίες, έγγραφα, e-mail και περιεχόμενο από το διαδίκτυο, αγγίζοντας το smartphone τους στον εκτυπωτή. Η σάρωση και η αποστολή φαξ είναι επίσης εύκολη, καθώς οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συγχρονίσουν τις επαφές του smartphone τους με τους εκτυπωτές.

Με την εφαρμογή Samsung Mobile Print App οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τα πάντα, από αρχεία PDF μέχρι και αρχεία Excel και Power Point από το smartphone τους.

Οι χρήστες, που δεν διαθέτουν smartphones με δυνατότητα NFC ή δεν έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Samsung Mobile Print App στο κινητό τους, μπορούν και πάλι να επωφεληθούν από τη σειρά Xpress C4XO, καθώς υποστηρίζει και το Google Cloud Print. Η συγκεκριμένη λύση επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν μέσω του διαδικτύου, από όπου και αν βρίσκονται, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ‘smart’ συσκευή.

Επιπλέον, όσοι διαθέτουν Galaxy smartphones και προϊόντα της σειράς Galaxy Tab έχουν το επιπρόσθετο πλεονέκτημα να εκτυπώνουν εικόνες από το gallery app, έγγραφα, e-mail και σελίδες από το διαδίκτυο.

Απλά και  χωρίς προβλήματα

Με τη νέα σειρά Samsung Xpress C4XO της Samsung, η εγκατάσταση του εκτυπωτή από ασύρματο δίκτυο γίνεται σε τρία γρήγορα βήματα, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης USB μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή.

Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες «One Touch Eco Button» και «Easy Eco Driver» για την ενεργοποίηση του eco mode, ώστε να εξοικονομείται έως και 20% του συνολικού κόστους. Το «Easy Eco Driver» διακρίθηκε με το βραβείο ‘Outstanding Achievement in Innovation’ από το Buyers Lab το 2012.

Η νέα σειρά εκτυπωτών διαθέτει επίσης το λογισμικό «Easy Printer Manager» που βοηθά τους χρήστες στο σπίτι ή σε ένα μικρό εργασιακό χώρο να διαχειρίζονται το λογισμικό τους, χωρίς την ανάγκη ενός εξειδικευμένου IT manager. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση του εκτυπωτή, όπως μηνύματα λάθους, ειδοποιήσεις για εμπλοκή χαρτιού, εάν τελείωσε το χαρτί, ή αν άδειασε το τόνερ.

Έξοχα Χρώματα και Υψηλός Σχεδιασμός

Ο μοναδικός μηχανισμός απόδοσης της  Samsung για τεχνολογία Clean Page εγγυάται επαγγελματική απόδοση ποιότητας με ευκρινές κείμενο και καθαρές εικόνες, ενώ μέσω του πολυμερισμένου τόνερ οι εικόνες εκτυπώνονται  με εντυπωσιακά ζωντανά χρώματα.

Ο νέος NFC έγχρωμος λέιζερ εκτυπωτής της Samsung και οι MFP εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών, διακρίθηκαν με το αναγνωρισμένου κύρους βραβείο σχεδιασμού προϊόντος iF το 2013 για τον εργονομικό σχεδιασμό τους και την ευκολία στη χρήση.
Enhanced by Zemanta

Η Epson παρουσιάζει την τεχνολογία PrecisionCore

Για πρωτοποριακές  βιομηχανικές εκτυπώσεις και εκτυπώσεις γραφείου inkjet


Ο κ. Minoru Usui, πρόεδρος της Epson, ανακοίνωσε εχθές το PrecisonCore™, μια τεχνολογία εκτύπωσης inkjet επόμενης γενιάς που θα μεταμορφώσει τη βιομηχανία εκτυπώσεων και θα δώσει στην εταιρεία ένα ασύγκριτο επίπεδο κατασκευαστικής αποδοτικότητας για να επεκταθεί σε νέες, πολλά υποσχόμενες παγκόσμιες αγορές. Η τεχνολογία PrecisionCore συνεχίζει τη μακρά φήμη της Epson για ποιότητα εκτύπωσης, στις ταχύτητες που απαιτούνται για βιομηχανικές και εμπορικές εκτυπώσεις. Η τεχνολογία θα επεκταθεί και στη σειρά εκτύπωσης γραφείου της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου  στη LabelExpo, μια σημαντική έκθεση του κλάδου ετικετών, ο κ. Usui περιέγραψε πώς η Epson συνδύασε την πολυετή τεχνική εξειδίκευση με τις πρόσφατες εξελίξεις στα υλικά piezo και την υψηλής ακρίβειας κατασκευή MEMS (micro-electromechanical systems – μικρο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα) για να δημιουργήσει ένα νέο, πρωτοποριακό chip εκτύπωσης. Το νέο chip PrecisionCore προσφέρει απόδοση εμπορικής κατηγορίας σε μικρό μέγεθος και αρθρωτή μορφή και δίνει τη δυνατότητα στην Epson να κλιμακώσει την τεχνολογία από τις βιομηχανικές πρέσες ενός περάσματος έως τους εκτυπωτές για ομάδες εργασίας και τους επιτραπέζιους εκτυπωτές.

Η τεχνολογία PrecisionCore είναι η μόνη τεχνολογία εκτύπωσης με υψηλό όγκο παραγωγής που καλύπτει τόσο μεγάλο εύρος μελανών και υλικών σήμανσης. Η τεχνολογία PrecisionCore επεκτείνει την υψηλής απόδοσης τεχνολογία εκτύπωσης Thin Film Piezo (TFP) της Epson, που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στους κορυφαίους εμπορικούς εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους της, με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες ευέλικτες βιομηχανικές και επαγγελματικές λύσεις εκτύπωσης με κορυφαίο χρώμα, ποιότητα εκτύπωσης και ανθεκτικότητα στο μεγαλύτερο δυνατό φάσμα μέσων για τα πάντα, από επαγγελματικά έγγραφα, φωτογραφίες και επιγραφές μέχρι εμπορικές ετικέτες, συσκευασίες και υφάσματα.

“Η τεχνολογία PrecisionCore αποτελεί ένα άλμα στην απόδοση εκτύπωσης”, είπε ο κ. Usui. “Συνεχίζουμε να παρέχουμε εξαιρετική ποιότητα χάρη στον κορυφαίο έλεγχο κουκκίδων, ενώ δημιουργήσαμε ένα νέο σύστημα που εξασφαλίζει αξιοπιστία. Παράλληλα, η δυνατότητα κλιμάκωσης μάς επιτρέπει να αξιοποιούμε πλήρως τα παραδοσιακά δυνατά σημεία μας, δηλαδή την ευελιξία μελάνης και την ανθεκτικότητα της κεφαλής εκτύπωσης.”

Ο μοναδικός ολοκληρωμένος κύκλος παραγωγής της Epson –από την κεφαλή εκτύπωσης piezo μέχρι την ολοκληρωμένη συσκευή εκτύπωσης– παρέχει μια ιδιαίτερα αποδοτική διαδικασία κατασκευής που ανταποκρίνεται σε όλη την γκάμα των ευκαιριών ψηφιακής εκτύπωσης με την κλίμακα, την ποιότητα και την οικονομία που μόνο η παραγωγή chip MEMS επιτρέπει.

Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της τεχνολογίας PrecisionCore σήμερα, η Epson επιδεικνύει διάφορα νέα προϊόντα που ενσωματώνουν την τεχνολογία αυτή στην έκθεση LabelExpo (αίθουσα 9, περίπτερο 9H50), από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Τα προϊόντα αξιοποιούν τη δυνατότητα της τεχνολογίας PrecisionCore να προωθεί καινοτομίες και περιλαμβάνουν διάφορες πρωτιές: τα SurePress® L-6034V και L-6034VW είναι οι πρώτες ψηφιακές πρέσες ετικετών της Epson που χρησιμοποιούν μελάνη που σταθεροποιείται με υπεριώδεις και που διαθέτουν διάταξη κεφαλών εκτύπωσης σε γραμμή, ενώ ο SureColor® F2000 είναι ο πρώτος εκτυπωτής της Epson που εκτυπώνει απευθείας σε είδη ένδυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία PrecisionCore, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: global.epson.com/innovation/precisioncore
Enhanced by Zemanta

Η Μύθος Ζυθοποιία υιοθετεί το Office 365 της Microsoft

Η εταιρία Μύθος Ζυθοποιία, η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ελλάδα, υιοθέτησε το Office 365 της Microsoft προκειμένου να επιτύχει συμβατότητα υπηρεσιών με την κοινότητα 11.500 χρηστών του Carlsberg Group, αλλά και να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες σύγχρονης τεχνολογίας, που θα αναβάθμιζαν τις εσωτερικές της λειτουργίες.

Κατόπιν της ενσωμάτωσης  της Μύθος Ζυθοποιία στο Carlsberg Group το 2008, προέκυψε η ανάγκη ομαλής μετάβασης από το Lotus Notes Domino, τη λύση που χρησιμοποιούσαν έως τότε για την ανταλλαγή email και την κοινή χρήση αρχείων, στον Microsoft Exchange, τη λύση που χρησιμοποιούσε το Group, διατηρώντας παράλληλα όλα τα προηγούμενα αρχεία ανέπαφα,  γεγονός που αποτελούσε μια πρόκληση λόγω χαμηλής συμβατότητας μεταξύ των δύο αυτών λύσεων. Διερευνώντας όλες τις πιθανές προτάσεις και με την στρατηγική επιλογή να δοθεί προτεραιότητα σε νεώτερες τεχνολογίες όπως το cloud, κατέληξαν στο Office 365. «Από πλευράς μείωσης κόστους, η μετάβαση μας σε cloud υπηρεσίες μας παρέχει προβλέψιμο κόστος για την επιχείρηση και αυτό αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα επιτυχίας στην εποχή που ζούμε», δήλωσε ο Πάνος Λεβάντης, IT Manager της Μύθος Ζυθοποιίας.

Επιλέγοντας το Office 365, η Μύθος Ζυθοποιία έγινε η πρώτη εταιρία στο γκρουπ της Carlsberg που αποφάσισε να μεταβεί στο cloud. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το ότι για τη συγκεκριμένη λύση απαιτήθηκε πολύ λίγος χρόνος υλοποίησης, ενώ δεν υπήρξαν παρεμβολές στη ροή της εργασίας της εταιρίας. Στο Office 365 μεταφέρθηκαν αρχικά 115 άτομα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και το υπόλοιπο προσωπικό, συμπληρώνοντας δηλαδή τον αριθμό των 250 ατόμων. «Οι Cloud υπηρεσίες της Microsoft είναι ικανές να καλύψουν τις βασικές επιχειρησιακές ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την αύξηση παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση τη δημιουργία κερδοφορίας. Με αυτό τον τρόπο οι πελάτες μας, από την μικρότερη εταιρία μέχρι τον μεγαλύτερο πολυεθνικό όμιλο παγκοσμίως, μπορούν να απολαύσουν τα πιο σύγχρονα εργαλεία στην πιο συμφέρουσα για αυτούς πρόταση, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής μας», δήλωσε ο Βαγγέλης Χρυσοχόος, Διευθυντής Πωλήσεων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Συνεργατών της Microsoft.

Τα οφέλη που έχει διαπιστώσει  η εταιρία από τον Ιούνιο 2012 είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Καταρχήν, εξασφάλισε υψηλής ποιότητας αρχεία και αντίγραφα ασφαλείας, ενώ πλέον η αναζήτηση παλαιότερων email έχει καταστεί ιδιαίτερα εύκολη. Επιπλέον, λόγω της υψηλής συμβατότητας του Office 365 με λογισμικό τρίτων, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της υπηρεσίας με συσκευές (κινητά, tablets) της επιλογής του προσωπικού. Εκτιμάται επίσης ότι η παρούσα λύση είναι κατά 50% οικονομικότερη από την προηγούμενη, αφενός γιατί οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν οι ίδιοι τις εφαρμογές του Office,  αφετέρου γιατί η εταιρία δεν χρειάζεται πλέον να προβεί σε επενδύσεις για disaster recovery και business continuity σε ότι αφορά το εταιρικό σύστημα αλληλογραφίας, καθώς είτε παρέχονται μέσω του Office 365, είτε διατίθενται ως επιπλέον  υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο η Μύθος Ζυθοποιία είναι ευκολότερο να προβλέψει και να διαχειριστεί τα έξοδά της, γεγονός που της επιτρέπει να έχει και αποτελεσματικότερο έλεγχο των οικονομικών της.
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Πάνω από ένα εκατομμύρια ψυγεία Door-in-Door™ σε πωλήσεις σημείωσε η LG

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο ψυγεία που ενσωματώνουν την καινοτομία Door-in-Door™ έχουν βρει θέση στα σπίτια των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο από το 2010 που ξεκίνησε η διάθεση τους στην αγορά, το οποίο αποτελεί σημαντικό επίτευγμα στον τομέα των Οικιακών Συσκευών. 

Η καινοτόμος λειτουργία διπλής σχεδίασης Door-in-Door™ ενισχύει την ευκολία των καταναλωτών, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε αντικείμενα που χρησιμοποιούν συχνά, ενώ συμβάλλει στη διατήρηση του κρύου αέρα στο εσωτερικό και κύριο χώρο του ψυγείου.

«Λόγω των γρήγορων ρυθμών στην καθημερινότητα των καταναλωτών, θεωρούμε δεδομένο ότι χρειάζονται συσκευές που κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη και πιο άνετη», δήλωσε ο Seong-jin Jo, Πρόεδρος και CEO της LG Home Appliance Company. «Με ισχυρή δέσμευση για υπεροχή και τεχνολογική καινοτομία, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε οικιακές συσκευές στην αγορά που εμπλουτίζουν τις ζωές των ανθρώπων».

Η καινοτομία Door-in-Door™ της LG προσφέρει 65 λίτρα ωφέλιμου χώρου, που ισοδυναμεί με ένα επιπλέον μικρό ψυγείο1. H λειτουργία Door-in-Door™ στα μοντέλα ψυγείων ντουλάπα side-by-side της LG όχι μόνο προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση, αλλά βοηθά στη μείωση της απώλειας του κρύου αέρα κατά 46 τοις εκατό2, συμβάλλοντας στη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιπλέον, η λειτουργία αυτή παρέχει ένα έξυπνο σύστημα οργάνωσης που δίνει σε κάθε μέλος της οικογένειας το προσωπικό χώρο αποθήκευσης. Ο αποθηκευτικός χώρος του ψυγείου παρέχει επίσης μέγιστη ευελιξία, με ράφια που οι χρήστες μπορούν εύκολα να μεταφέρουν και να διαμορφώσουν όπως ακριβώς θέλουν.

Την πρωτοποριακή λειτουργία Door-in-Door™ τη συναντάμε σε διάφορα μοντέλα των κατηγοριών ψύξης της LG τα οποία διατίθενται σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Enhanced by Zemanta

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

«Έκλεισε» η εξαγορά της BlackBerry προς 4,7 δισ. δολάρια

Από κοινοπραξία στην οποία ηγείται η Fairfax Financial Holdings Limited


Στα χέρια της Blackberry βρίσκεται η επιστολή πρόθεσης για την εξαγορά της, από κοινοπραξία στην οποία ηγείται η Fairfax Financial Holdings Limited.

Με βάση τη συμφωνία, που υπολογίζεται στα 4,7 δισ. δολάρια, η Fairfax θα αγοράσει από τους παλαιούς μετόχους το ποσοστό που δεν κατέχει έναντι 9 δολαρίων ανα μετοχή. Μέχρι σήμερα η Fairfax κατέχει περίπου το 10% των μετοχών της τεχνολογικής εταιρείεας.

Η κοινοπραξία αναζητά χρηματοδότηση για το deal από την BofA Merrill Lynch και την BMO Capital Markets.

Πηγή: newmoney.gr
Enhanced by Zemanta

Η Apple πανηγυρίζει: Εννέα εκατομμύρια iPhone 5S και 5C πουλήθηκαν σε 72 ώρες

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψε η Apple με την κυκλοφορία την περασμένη Παρασκευή δύο νέων μοντέλων iPhone, του 5S και του πλαστικού 5C. 


Οπως ανακοίνωσε ο Τιμ Κουκ, ο διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού κολοσσού, μέσα στο πρώτο σαββατοκύριακο διάθεσής τους, πωλήθηκαν παγκοσμίως εννέα εκατομμύρια συσκευές iPhone 5S και 5C.

«Η ζήτηση για τα νέα iPhones ήταν απίστευτη. Ευχαριστούμε για την υπομονή του κόσμου και δουλεύουμε σκληρά για να φτιάξουμε αρκετά νέα iPhones για τον καθένα» δήλωσε ενθουσιασμένος ο Τιμ Κουκ, για τον οποίο οι νέες συσκευές αποτελούν ένα προσωπικό στοίχημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Apple, ολόκληρο το απόθεμα σε iPhone 5S εξαντλήθηκε μέσα στις πρώτες 72 ώρες κυκλοφορίας των μοντέλων. Ωστόσο η προμήθεια των καταστημάτων με τις νέες συσκευές θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Τα εννέα εκατ. πωλήσεων στο πρώτο σαββατοκύριακο ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφεί πέρυσι όταν το iPhone 5 είχε πουλήσει πέντε εκατ. κομμάτια στις πρώτες 72 ώρες. Το iPhone 4S είχε πουλήσει τέσσερα εκατ. στο πρώτο σαββατοκύριακο διάθεσής του το 2011.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων έπαιξε το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Apple διάθεσε τα προϊόντα της και στη Λαϊκή Κίνα, παράλληλα με τις παραδοσιακές αγορές της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και φυσικά των ΗΠΑ.

Μολονότι δεν έχουν υπάρξει λεπτομερή επίσημα στοιχεία για το τι πούλησε κάθε μοντέλο, η εταιρεία αναλύσεων Localytics εκτίμησε ότι το 5S προτιμήθηκε από το πλαστικό - και κάπως φθηνότερο - 5C σε αναλογία 3 προς 1. Αυτό σημαίνει ότι το iPhone 5S πούλησε περίπου 6,75 εκατ. κομμάτια στις πρώτες 72 ώρες διάθεσής του.
Enhanced by Zemanta

Η Samsung Electronics παρουσίασε τις περισσότερες LFDs οθόνες στην IFA 2013

Περισσότερες  από 400 οθόνες  χάρισαν στους επισκέπτες της έκθεσης μια υψηλού επιπέδου εμπειρία θέασης
 

Η Samsung Electronics εγκατέστησε 440 οθόνες μεγάλου format (LFDs) στην IFA 2013, τη μεγαλύτερη έκθεση ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 11 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο. 

Με τη μεγαλύτερη εγκατάσταση  οθονών στην ιστορία, η Samsung προσέφερε δυναμική πληροφόρηση στους επισκέπτες της έκθεσης, μέσα από τη χρήση οπτικού περιεχομένου. Οι LFDs ήταν εγκατεστημένες στις δύο πλευρές της “Discovery Avenue”, στο κέντρο του εκθεσιακού χώρου.

Η Samsung εγκατέστησε, επίσης, video walls, χρησιμοποιώντας 341 μονάδες LFDs 55 ιντσών. Ως αποτέλεσμα οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τα προϊόντα της έκθεσης, με την υπέροχη ποιότητα εικόνας των video walls. Με τα λεπτά πλαίσιά τους, οι εγκατεστημένες LFDs, ελαχιστοποιούσαν τις αποστάσεις από τη μία οθόνη στην άλλη, χαρίζοντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Επιπλέον, 22 μοντέλα LFDs 75 ιντσών τοποθετήθηκαν κατακόρυφα στην είσοδο κάθε διαφορετικής ζώνης της έκθεσης. Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως σήμανση για τους επισκέπτες, καθώς παρείχαν πληροφορίες για τα βασικά προϊόντα που παρουσιάζονταν σε κάθε ζώνη. Οι LFDs, επίσης, διπλασίασαν οπτικά το μέγεθος του εκθεσιακού χώρου, προσφέροντας ακόμα πιο ενισχυμένη εμπειρία θέασης.

Τα οπτικά εφέ είναι  αποτέλεσμα του software της Samsung, “MagicInfo Solution”. Το λογισμικό αυτό επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή του περιεχομένου που προβάλλεται σε κάθε μία από τις LFD οθόνες, ώστε τα επιμέρους υλικά να σχηματίζουν μια ενιαία εικόνα που προβάλλεται στο σύνολο των LFD οθονών.

Στο παρελθόν, ήταν αναγκαίο η κάθε οθόνη να συνδέεται με έναν Η/Υ  για να μπορεί να δημιουργήσει αυτό το οπτικό αποτέλεσμα. Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σημαντικά και οι χρήστες μπορούν πλέον να προσαρμόσουν εύκολα βίντεο και εικόνες, ώστε να επιτύχουν ομοιόμορφο αποτέλεσμα παρουσίασης σε εκατοντάδες οθόνες.

Η εγκατάσταση στην IFA 2013, ήταν η  μεγαλύτερη σε αριθμό οθονών LFD που  έχει εγκαταστήσει ποτέ η Samsung σε έκθεση. Το 2010, σχεδόν 200 οθόνες LFD εγκαταστάθηκαν στην έκθεση Shanghai Expo στη Σαγκάη της Κίνας.

Η HP παρουσιάζει την πιο προηγμένη εμπειρία All-in-One Touch PC

Με ειδική έκδοση Beats Audio, το all-in-one PC της ΗΡ διαθέτει εντυπωσιακό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας ήχο


Η HP ανακοίνωσε τη διάθεσή της σειράς HP ENVY Recline All-in-One PC, που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν την καλύτερη και πιο εντυπωσιακή εμπειρία αφής σε All-in-One PC.

Με καινοτόμο σχεδιασμό, τα νέα  All-in-One PC της ΗΡ επιτρέπουν στο χρήστη να τοποθετήσει την οθόνη χαμηλότερα και πιο κοντά του, διευκολύνοντας και απλοποιώντας τη χρήση.

“Με αυτόν τον καινοτόμο  σχεδιασμό, το HP ENVY Recline μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις διαφορετικές ανάγκες κάθε χρήστη”, δήλωσε ο Louis Perrin, director, consumer products, Printing and Personal Systems Group, HP EMEA. “Με τη νέα σειρά PC ENVY Recline, η ΗΡ προσφέρει την πιο φυσική εμπειρία σε υπολογιστές αφής”.

Η ΗΡ ανακοίνωσε επίσης τη διάθεση ενός desktop tower και νέων monitor, καθώς και του HP Split x2, ενός αποσπώμενου PC που προσφέρει τις ίδιες λειτουργίες με ένα notebook, διαθέτοντας παράλληλα αποσπώμενη οθόνη που λειτουργεί σαν κομψό tablet. Η ΗΡ λανσάρει ακόμα νέους εκτυπωτές που επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέονται μέσω συσκευών που εύκολα προσαρμόζονται στις ανάγκες τους, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ποιότητας – τιμής.  

Μοναδικά touch PC, με απίστευτη εμφάνιση, ήχο και εμπειρία χρήσης

Το HP ENVY Recline23 TouchSmart All-in-One PC και το HP ENVY Recline27 TouchSmart All-in-One PC, τα πιο ξεχωριστά PC της HP με οθόνη αφής, διαθέτουν αφή 10 σημείων και έναν επαναστατικό σχεδιασμό που προσφέρει άνεση στη χρήση και καλύτερο έλεγχο.

Μια έρευνα της ΗΡ αποκάλυψε ότι  κατά τη χρήση οθονών αφής, το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών προτιμά  να έχει τοποθετημένη την οθόνη χαμηλά και κοντά στο σώμα του για κάθε εργασία που εκτελείται μέσω αφής(1). Η σειρά HP ENVY Recline καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών με μία οθόνη αφής full high-definition (HD)(2) IPS που ανταποκρίνεται άμεσα στη χρήση και των 10 δακτύλων και μια μοναδική άρθρωση που κάνει εύκολη την αλλαγή θέσης της οθόνης. Η άρθρωση επιτρέπει την τοποθέτηση της οθόνης είτε πιο κοντά στο σώμα του χρήστη, για πιο άνετη θέση πλοήγησης ή μπορεί να προσαρμοστεί πιο ψηλά για κλασσική χρήση και για παρακολούθηση ταινιών.

Τόσο το HP ENVY Recline23 όσο και το HP ENVY Recline27 διαθέτουν επεξεργαστή τέταρτης γενιάς Intel® Core™ i-series και διακριτή κάρτα γραφικών NVIDIA που υπόσχονται να ανταποκριθούν στις πιο απαιτητικές εργασίες. Το HP ENVY Recline27 διαθέτει επίσης τεχνολογία Near Field Communication (NFC) που επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν φωτογραφίες, επαφές και ιστοσελίδες, με ένα απλό άγγιγμα.

Επιπλέον, η ΗΡ λανσάρει ένα νέο All-in-One PC με καινοτόμο σχεδιασμό και μοναδικό ήχο, για όσους δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες του PC τους στο πεδίο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Το HP ENVY Recline23 TouchSmart All-in-One PC Beats Edition διαθέτει μαύρες και κόκκινες λεπτομέρειες και διπλά ηχεία με τεχνολογία Beats Audio™ για την καλύτερη δυνατή εμπειρία ήχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα HP ENVY Recline All-in-One PC είναι διαθέσιμες στο The Next Bench.


Αποσπώμενο PC που προσφέρει φορητότητα και παραγωγικότητα για κάθε εργασία

Τα μοναδικά επόμενης γενιάς PC της ΗΡ έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους μέσω συσκευών που προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες τους. Με μια απλή κίνηση οι χρήστες μπορούν άνετα να μετατρέψουν το tablet σε notebook PC.

Το HP Split x2 είναι ένα ευέλικτο, δύο σε ένα PC που συνδυάζει την ισχύ και την φορητότητα με Microsoft® Windows® 8 και ισχυρό επεξεργαστή τρίτης γενιάς Intel® Core™. Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν την υψηλή απόδοση του απόλυτα φορητού notebook που προορίζεται για κάθε απαιτητική εργασία και μπορεί να μετατραπεί σε ένα tablet 33εκ (13 ιντσών) για να προσφέρει μοναδικές δυνατότητες ψυχαγωγίας gaming, video και άλλων. Το HP Split x2 μαζί με το HP SlateBook x2 και το HP ENVYx2 αποτελούν την πλήρη σειρά αποσπώμενων PC της ΗΡ.

Είτε χρησιμοποιείται ως ένα  υψηλών επιδόσεων notebook, είτε ως tablet, η διαγώνια HD 33,8εκ (13,3 ιντσών) οθόνη αφής κάνει πιο εύκολη τη θέαση και την αποθήκευση περιεχομένου, τα παιχνίδια με την οικογένεια ή τους φίλους ή την ακρόαση υψηλής ποιότητας μουσικής, με το Beats AudioTM που προσφέρει την καλύτερη και πληρέστερη μουσική εμπειρία που μπορεί να έχει κανείς σε PC.

Ένας προαιρετικός σκληρός δίσκος στη βάση διευρύνει τις δυνατότητες  αποθήκευσης, ενώ οι διπλές μπαταρίες  προσφέρουν στο χρήστη απόλυτη φορητότητα.

Το HP Split x2 διαθέτει εντυπωσιακό σχεδιασμό, με μια απαλής υφής επένδυση που προσφέρει άνετο κράτημα και περιορίζει τις δαχτυλιές. Το HP Split x2 διαθέτει επίσης αποκλειστικές καινοτομίες της ΗΡ, όπως μια μπροστινή webcam 2-megapixel HP TrueVision Full HD(2) και το HP ImagePad για ακριβή πλοήγηση.

Προσιτή λύση με τεχνολογία αφής

Με βελτιωμένη πλοήγηση αφής, το νέο HP Pavilion 23tm Touch Monitor προσφέρει μια άνετη και καθαρή εμπειρία, σε τιμή απόλυτα προσιτή σε σχέση με αρκετά άλλα monitors αφής με Windows® 8 (3). Με full-HD οθόνη αφής 58,4εκ (23 ιντσών), τεχνολογία αφής πέντε σημείων, ευρεία γωνία θέασης και ένα προσαρμοζόμενο stand που επιτρέπει κλίση της οθόνης 70 μοιρών, το HP Pavilion 23tm δημιουργεί νέα δεδομένα.

Το HP Pavilion 23tm Touch Monitor μπορεί να συνδυαστεί με το HP ENVY Phoenix 810 Desktop PC για συναρπαστικό gaming, επεξεργασία φωτογραφιών, παραγωγικότητα και ευκολία. Το HP ENVY Phoenix 810 Desktop PC διαθέτει έναν απίστευτα γρήγορο επεξεργαστή Intel Core i7, διακριτή κάρτα γραφικών NVIDIA ή υπερ-υψηλής απόδοσης γραφικά AMD και Beats Audio.

Η ΗΡ παρουσίασε επίσης το HP ENVY 23 IPS Monitor, ένα κομψό και λεπτό monitor με δύο θήρες HDMI για σύνδεση σε διάφορες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των κινητών και των tablets. Το monitor ενισχύει επίσης την εμπειρία ακρόασης με ενσωματωμένη υποδοχή ακουστικών Beats Audio. (4)

Περισσότερες πληροφορίες για  τις νέες οθόνες αφής και τα tower PC είναι διαθέσιμες στο The Next Bench.

Εκτύπωση με ευελιξία και compact σχεδιασμό

Οι εκτυπωτές επόμενης γενιάς της HP έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε διάφορες κατηγορίες τιμών. Η σειρά HP Deskjet Ink Advantage καλύπτει κάθε ανάγκη εκτύπωσης και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να τυπώσουν διπλάσιο αριθμό σελίδων με το ίδιο κόστος, χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά δοχεία μελάνης ΗΡ. Οι λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής εκτελούνται κατευθείαν από τη συσκευή, εξοικονομώντας παράλληλα χώρο με τον compact σχεδιασμό τους.

Ο HP Deskjet Ink Advantage 1015 είναι ένας εύχρηστος και αξιόπιστος εκτυπωτής που προσφέρει γρήγορο και εύκολο setup. Με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης ΗΡ ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει περισσότερο με χαμηλότερο κόστος, αποφεύγοντας τη διαδικασία του refill.

Ο HP Deskjet 1510 All-in-One διαθέτει εύκολες λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής. Ο χρήστης μπορεί να τυπώσει περισσότερα με χαμηλότερο κόστος επιλέγοντας υψηλής περιεκτικότητας δοχεία.

Με τον HP Deskjet Ink Advantage 1515 All-in-One μπορείτε να εκτυπώσετε, να σαρώσετε, και να αντιγράψετε με χαμηλότερο κόστος, χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία μελάνης ΗΡ, εξοικονομώντας παράλληλα χώρο με τον compact σχεδιασμό του.

Ο HP Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One δίνει τη δυνατότητα ασύρματης εκτύπωσης από οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού, μέσω smartphone, tablet ή PC, καθώς και απευθείας σάρωσης σε φορητή συσκευή με το HP Printer Control. Με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης ΗΡ ο χρήστης μπορεί επίσης να εκτυπώσει περισσότερα με χαμηλότερο κόστος, αποφεύγοντας τη διαδικασία του refill.

Ο HP Deskjet Ink Advantage 2645 e-All-in-One είναι ένας εύχρηστος All-in-One εκτυπωτής με ενσωματωμένο fax και αυτόματο τροφοδότη χαρτιού (ADF).

Διαθεσιμότητα και τιμές

Το HP Pavilion 23tm Touch Monitor θα είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ευρώπη από τον Οκτώβριο, με αρχική τιμή €349.
Το HP ENVY 23 IPS Monitor θα είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική από τις 15 Οκτωβρίου, με αρχική τιμή €199.
Ο HP Deskjet Ink Advantage 1015 θα είναι διαθέσιμος σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική από τον Οκτώβριο του 2013, με αρχική τιμή €54.
Ο HP Deskjet 1510 All-in-One θα είναι διαθέσιμος σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική από τον Σεπτέμβριου του 2013, με αρχική τιμή €54.
Ο HP Deskjet Ink Advantage 1515 All-in-One θα είναι διαθέσιμος σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική από τον Οκτώβριο του 2013, με αρχική τιμή €64.
Ο HP Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One θα είναι διαθέσιμος σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική από τον Οκτώβριο του 2013, με αρχική τιμή €79.
Ο HP Deskjet Ink Advantage 2645 e-All-in-One θα είναι διαθέσιμος σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική από το Νοέμβριο του 2013, με αρχική τιμή €89.

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Η τηλεόραση CURVED OLED της LG τιμήθηκε για το πρωτοποριακό της σχεδιασμό με βραβείο EISA 2013

Η πρώτη στον κόσμο κυρτή OLED TV λαμβάνει ένα από τα σημαντικότερα σε κύρος TV βραβεία στην Ευρώπη


Η LG Electronics (LG) γνώρισε αξιοσημείωτη επιτυχία στη φετινή τελετή των European Imaging and Sound Association (EISA), με τη βράβευση της CURVED OLED TV (Model 55EA980V). Με τη χαρακτηριστική ελαφριά καμπύλη, την IMAX-like οθόνη, η πρωτοποριακή CURVED ΟLED TV της LG αποτελεί πραγματικά εντυπωσιακό έργο τέχνης. 

Ο εκπληκτικά λεπτός σχεδιασμός της (με πάχος μόλις 4 χιλιοστά) είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις συνεχείς προσπάθειες της LG να αλλάξει τα δεδομένα με την τεχνολογία OLED για τις μεγάλες οθόνες.

Η εργονομική και πρωτοποριακή καμπύλη της τηλεόρασης παράγει μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης. Σε μεγάλο βαθμό, η κομψή και εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση οφείλει την εξαιρετική αισθητική της στις ιδιότητες της τεχνολογίας OLED. Επιπλέον, η τεχνολογία ΟLED WRGB της LG εγγυάται ζωντανά χρώματα και απόλυτη αναλογία αντίθεσης, προσφέροντας ποιότητα εικόνας που είναι πέρα από τη φαντασία. Το πίσω μέρος της, το οποίο αποτελείται από ενισχυμένο πλαστικό με ανθρακονήματα (CFRP) υποστηρίζει και προστατεύει την 55-ιντσών οθόνη.

«Είναι πάντα μεγάλη τιμή να λαμβάνουμε αναγνώριση από μια ένωση, όπως η EISA», δήλωσε ο Havis Kwon, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας LG Home Entertainment. «Αυτό το βραβείο αποτελεί την επιβεβαίωση της επιτυχίας της LG να φέρει καινοτόμο σχεδιασμό και τεχνολογία στα σπίτια των σημερινών απαιτητικών καταναλωτών».

Επιπλέον, ο  διαφανής σχεδιασμός Crystal Stand της 55-ιντσών CURVED OLED τηλεόρασης δίνει την αίσθηση στους καταναλωτές ότι αιωρείται, συμβάλλοντας στην περαιτέρω καθηλωτική ποιότητα εικόνας. Ενσωματωμένα στην τηλεόραση βρίσκονται επίσης και τα πολύ λεπτά και επίσης διάφανα Clear Speakers τα οποία παράγουν εξαιρετικά καθαρό και λεπτομερές ήχο με αξιοσημείωτη επίδοση και στις πιο υψηλές συχνότητες. Επιπλέον, η τηλεόραση συνδυάζει την ηγετική τεχνολογία CINEMA 3D technology της LG με δυνατότητες Smart TV, δημιουργώντας, περισσότερο από ποτέ, την πιο έντονη εμπειρία θέασης με υψηλή ευκρίνεια.

Η LG CURVED OLED TV, η οποία αποκαλύφθηκε στην έκθεση Consumer Electronics Show 2013 (CES), συνεχίζει να συγκεντρώνει τις καλύτερες κριτικές από το χώρο της βιομηχανίας. Στις αρχές του 2013, η πρωτοποριακή τηλεόραση έλαβε τη διάκριση Red Dot: Best of the Best, καθώς και άλλες πιστοποιήσεις από παγκόσμιους οργανισμούς, όπως οι TÜV Rheinland, Intertek και VDE. H 55EA9800 είναι επίσης η πρώτη Curved OLED τηλεόραση παγκοσμίως που έλαβε την πιστοποίηση THX.  

To Micro Audio System (CM3430) της LG διακρίθηκε επίσης φέτος από τα EISA, λαμβάνοντας το βραβείο European Micro Audio System 2013-2014. Η ισχυρή αυτή συσκευή περιλαμβάνει ένα σύστημα 40W 2.1 καναλιών, καθώς και τη λειτουργία Dynamic Loudness Algorithm, η οποία αναπαράγει ακόμα και τις πιο χαμηλές διαβαθμίσεις ήχου. Ο άψογος ήχος και η λεπτή σχεδίαση της αποτελεί την ιδανική συσκευή για κάθε σπίτι ή γραφείο.

Τα παγκόσμια  βραβεία EISA αναγνωρίζουν τα καλύτερα τεχνολογικά προϊόντα για τους καταναλωτές, τα οποία επιλέγονται από 50 φημισμένα περιοδικά από 19 ευρωπαϊκές χώρες. Οι συσκευές που βραβεύονται κρίνονται με βάση το σχεδιασμό τους, την τεχνολογία και την καινοτομία τους.  

Επιπλέον, από το Σάββατο, 21/9, μέχρι και τη Δευτέρα, 23/9, οι Έλληνες καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την απόλυτη εμπειρία θέασης που προσφέρει η LG με την πρώτη στον κόσμο κυρτή OLED TV, στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα προπαραγγελίας από τα δίκτυα καταστημάτων.
Enhanced by Zemanta

Κυκλοφόρησε το Νέο ψηφιακό Τεύχος του Computer για Όλους

Συνεχίζοντας σταθερά στα βήματα της νέας
εποχής, το αρχαιότερο ελληνικό περιοδικό
πληροφορικής παρουσιάζει το νέο,
αποκλειστικά ψηφιακό, τεύχος του.
Είναι ένα τεύχος σχεδιασμένο για τους
σύγχρονους θιασώτες της πληροφορικής που
δεν θέλουν να μένουν πίσω στις εξελίξεις,
συνδυάζοντας την αντικειμενική και έγκυρη
ενημέρωση με τους νέους τρόπους
αλληλεπίδρασης που προσφέρει η
ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Ποτέ δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν τόσες
πληροφορίες με live links και videos σε μία
χάρτινη έκδοση!
Πού θα το βρείτε:
Στο ελληνικό Newsstand,
διαθέσιμο για iPad

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

BACK TO SCHOOL: Ξεχάστε το τετράδιο και τα χάρτινα βιβλία. Στο μεγάλο αφιέρωμα αυτού
του τεύχους παρουσιάζουμε τα καλύτερα notebooks, ultrabooks, tablets και ό,τι χρειαστεί κάθε
μικρός και μεγάλος για να επιστρέψει στα θρανία.

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ SMARTWATCHES: Το «φορετό» computing είναι μία πραγματικότητα.
Παρουσιάζουμε όλα τα νέα smartwatches που έρχονται να πάρουν μία θέση στον καρπό μας.

ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΑΣ: Δοκιμάζουμε στην πράξη μία από τις πιο
γνωστές ρομποτικές σκούπες της αγοράς.

Και πολλά ακόμα θέματα που δεν πρέπει να χάσετε!

Πού αλλού υπάρχει διαθέσιμο:
Στο e-compupress.gr Σε pdf για PC, Mac, iOS, Android (απαιτείται Adobe Digital Edition)
Στο e-planet.gr Σε cloud edition για PC, Mac, iOS, Android (απαιτείται Web Browser)
Στο readpoint.gr Σε pdf για PC και iPad

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Αλκοτέστ από το κινητό τηλέφωνο!

Μπορεί ο «οίνος να ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου» αλλά απαγορεύεται «δια ροπάλου» να συνδυάζεται με οδήγηση. 


Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πλέον επικίνδυνη πλάνη και δικαιολογημένα τιμωρείται με αυστηρές ποινές. 

Η Τροχαία διενεργεί συνεχώς αλκοτέστ στους δρόμους, αλλά πλέον οι οδηγοί μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους μέσω των κινητών τηλεφώνων.  


Πρόσφατα, παρουσιαστήκαν δύο νέες εφαρμογές για smartphone που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν μόνοι τους αλκοτέστ. Η πρώτη ονομάζεται «Breathometer» και είναι συμβατή με iPhone και κινητά με λειτουργικό σύστημα Android. Η δεύτερη είναι η «BACtrack» και αφορά αποκλειστικά τους κατόχους iPhone.


Μέσω μια μικρής ειδικής συσκευής που συνδέεται στην είσοδο για τα ακουστικά ή μέσω Bluetooth, ο χρήστης φυσά με δύναμη και αμέσως εμφανίζεται στην οθόνη το επίπεδο αλκοόλ. Επίσης, καταγράφεται το όριο και υπολογίζεται ακόμα και ο χρόνος που απαιτείται για να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα ο οργανισμός.
Οι δύο εφαρμογές έχουν πάρει έγκριση από τον αντίστοιχο οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και θεωρούνται αξιόπιστες. Η «Breathometer» κοστίζει περίπου 50 δολάρια και θα κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο τον ερχόμενο μήνα, με την «BACtrack» να είναι διαθέσιμη εδώ και αρκετό καιρό και να κοστίζει 100 δολάρια παραπάνω.
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Walkman® WH, 3 σε 1, από τη Sony

Σας παρουσιάζουμε  τη νέα σειρά Walkman® WH, 3 σε 1, από τη Sony, με ακουστικά ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής μουσικής και ηχεία, όλα σε ένα κομψό σχέδιο


3 διαφορετικοί τρόποι για να ακούτε, κομψός σχεδιασμός
Απελευθερωθείτε από τα καλώδια με μία συσκευή αναπαραγωγής, που μπορείτε να φορέσετε
Ακούστε δυνατά μέσα από τα ενσωματωμένα ηχεία
Ακούστε μουσική από το smartphone σας στα ισχυρά ακουστικά του Walkman®


Η 3 σε 1 μουσική επανάσταση

Στο πάρκο, στους δρόμους, ή όταν πάτε για σκέιτινγκ με τους φίλους σας, ακούστε τη μουσική σας, με το δικό σας τρόπο. Η νέα σειρά Walkman® WH σας φέρνει ό,τι καλύτερο έχει η Sony, σε ηχεία, ακουστικά και ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής, σε ένα καινοτόμο σχέδιο, χωρίς καλώδια.

Κουνηθείτε  στο ρυθμό της μουσικής, χωρίς  το μπέρδεμα των καλωδίων. Δημιουργήστε το δικό σας προσωπικό ήχο surround με μια πινελιά από τα ενσωματωμένα ηχεία. Ή απλώς χαλαρώστε με τον καθαρό ήχο των υψηλής απόδοσης ακουστικών.

Τα ακουστικά σας έχουν δύναμη

Με  όποιον τρόπο κι αν ακούτε, θα απολαμβάνετε τον ήχο που περιμένετε από  τη Sony. Τα νέα Walkman® NWZ-WH505 και NWZ-WH303 δεν θα σας αφήσουν να χάσετε ούτε νότα από τα MP3 κομμάτια σας, χάρη στα ισχυρά drivers των ακουστικών τους. Αλλάξτε λειτουργίες ήχου για δυναμικά, βελτιωμένα μπάσα, ή καθαρά, παρατεταμένα φωνητικά από τη μεσαία προς υψηλή κλίμακα– ο,τιδήποτε ταιριάζει με το στυλ της μουσικής σας*.

Παίξτε δυνατά τη μουσική σας

Όταν  θέλετε να αλλάξετε το ρυθμό ή όταν είστε έξω και θέλετε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας, απλά κρεμάστε το 3 σε 1 Walkman® σας γύρω από το λαιμό σας και ενεργοποιήστε τα ηχεία surround με ένα άγγιγμα. Ζήστε την πραγματικά καθηλωτική εμπειρία δυνατής ακρόασης, που δημιουργεί ο συνδυασμός των τεχνολογιών της Sony, xLOUD™ και VPT για ηχεία.

Ο έξυπνος τρόπος να ακούτε

Μπορείτε  να βάζετε μουσική όλη την ημέρα  με την πλήρη φόρτιση 20 ωρών και  την ενσωματωμένη χωρητικότητα 16GB του WH505 – αυτό αρκεί για περισσότερα  από 4.000 κομμάτια.** Εναλλακτικά, συνδέστε τα μοντέλα της σειράς WH, χρησιμοποιώντας τα ως άνετα ακουστικά, και χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο για να ακούσετε μουσική, ραδιόφωνο ή να κάνετε streaming στο Internet απευθείας από το smartphone ή το tablet σας.

Η σειρά WH φέρνει ένα νέο concept, για να απολαμβάνετε τη μουσική με τον τρόπο που θέλετε. Χάρη στα χρόνια εμπειρίας, που έχει η Sony, στον τομέα του ήχου και των ακουστικών απολαμβάνετε ήχο ποιότητας στούντιο και άνετη ακρόαση, όπου κι αν πηγαίνετε.
Enhanced by Zemanta

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Η Samsung Electronics παρουσίασε την πρώτη στον κόσμο κυρτή UHD TV

Η Samsung Electronics ανέδειξε την ηγετική της θέση στην αγορά των UHD TV, παρουσιάζοντας την πρώτη παγκοσμίως κυρτή UHD TV, κατά τη διάρκεια της IFA 2013, της μεγαλύτερης έκθεσης ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών στην Ευρώπη.

Η κυρτή UHD TV, διαθέσιμη σε μοντέλα των 55 και 65 ιντσών, προσφέρει ασυναγώνιστη ποιότητα εικόνας, καθώς συνδυάζει τις λεπτομέρειες της UHD TV με το κυρτό σχήμα της, εξασφαλίζοντας μια εντυπωσιακή και ενισχυμένη εμπειρία θέασης.

Η Samsung αναδεικνύει, για ακόμα μία φορά, την ηγετική της θέση παγκοσμίως σε τεχνολογίες τηλεοράσεων, καθώς μια κυρτή UHD TV είναι πιο δύσκολο να παραχθεί από μια κυρτή OLED TV, λόγω των χαρακτηριστικών της οθόνης της.

Με δεδομένο ότι η αγορά των UHD TV βρίσκεται, ακόμα, σε πρώιμο στάδιο, λανσάρει την κυρτή UHD TV, ανταποκρινόμενη τόσο στις απαιτήσεις των καταναλωτών όσο και στις ανάγκες της αγοράς.

Η κυρτή UHD TV έρχεται να προστεθεί στο line up των UHD τηλεοράσεων της Samsung, το οποίο περιλαμβάνει μοντέλα των 110, 98, 85, 65 και 55 ιντσών – επιβεβαιώνοντας, με τον τρόπο αυτό, ότι η νέα γενιά σε τεχνολογίες τηλεοράσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

Η κυρτή UHD TV έρχεται ως συνέχεια της πρόσφατης παγκόσμιας κυκλοφορίας της κυρτής OLED TV της Samsung, η οποία αρχικά παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης CES 2013.
Enhanced by Zemanta

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Ποντίκι για πολύ παιχνίδι από τη Logitech

Το G602 Wireless Gaming συνδυάζει τη δυνατότητα για έως και 250 ώρες συνεχόμενου παιχνιδιού μέσω ασύρματης σύνδεσης


Ενα νέο ποντίκι παρουσίασε πρόσφατα η Logitech, προσδοκώντας να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στο χώρο του παιχνιδιού. Το νέο μοντέλο, το G602 Wireless Gaming συνδυάζει τη δυνατότητα για έως και 250 ώρες συνεχόμενου παιχνιδιού μέσω ασύρματης σύνδεσης, με έναν υψηλής ακρίβειας αισθητήρα τεχνολογίας Delta Zero της σειράς G της Logitech. Το αποτέλεσμα είναι ένα ποντίκι που δίνει πλεονέκτημα στους gamers απέναντι και στα πιο δύσκολα bosses κάθε παιχνιδιού.

Ακόμη, η κατασκευή του  χαρακτηρίζεται από τη Logitech ως «υπερανθεκτική», με τους κύριους μηχανικούς διακόπτες  να έχουν διάρκεια ζωής 20 εκατομμύρια  κλικ. Και βέβαια μιας και διαθέτει 11 προγραμματιζόμενα πλήκτρα, ταιριάζει άνετα με οποιοδήποτε παιχνίδι, καθώς μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις πιο συχνές ενέργειές μας σε κάθε πλήκτρο, μέσω του λογισμικού Logitech Gaming.

Ακόμη, θέλοντας να εξασφαλίσει  ότι οι gamers έχουν στη διάθεση  τους την καλύτερη δυνατή επιφάνεια κύλισης του ποντικιού, ανάλογα και με το προσωπικό τους στιλ παιξίματος, η Logitech δημιούργησε και δύο νέα mouse pads: Το G440 Hard Gaming και το G240 Cloth Gaming.

Το πρώτο προσφέρεται  για παιχνίδια που θέλουν ψηλό DPI, ώστε να απολαμβάνουμε την κίνηση σε μεγάλες ταχύτητες χωρίς να χάνουμε ποτέ τον έλεγχο. Το pad διαθέτει επιφάνεια χαμηλής τριβής από πολυπροπυλένιο, η οποία παραμένει άκαμπτη χάρη στον πυρήνα πολύ ανθεκτικού πολυμερούς, οπότε έχουμε σταθερή απόδοση του αισθητήρα του ποντικιού σε όλη την επιφάνεια κύλισης

Το δεύτερο λανσάρεται ως ιδανικό για χρήστες που  προτιμούν παιχνίδια βολών πρώτου προσώπου, καθώς η υφασμάτινη επιφάνεια  του – με ειδική θερμική επεξεργασία - βελτιώνει την κίνηση του ποντικιού, προσφέροντας ταυτόχρονα την σωστή  τριβή, ώστε να έχουμε μεγάλη ακρίβεια στην κίνηση και τον έλεγχο του παιχνιδιού.

H Interworks ανάμεσα στους φιναλίστ για τα βραβεία Bully Awards 2013

Νέα διάκριση για την Interworks ΑΕ, την πρωτοπόρα εταιρεία τεχνολογίας στον χώρο του Cloud, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στους φιναλίστ για τα βραβεία Bully Awards 2013 που απονέμονται κατά την διάρκεια του συνεδρίου Pathways to Exit 2013, στη Βαρκελώνη, από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου. Στο συγκεκριμένο συνέδριο, συμμετέχουν εκπρόσωποι από εταιρείες όπως: Google, Morgan Stanley, Microsoft, SAP, Oracle, Intel Capital, Qualcomm Ventures, Financial Times, Reuters, Global Corporate Venturing και άλλες.

Η Interworks, που αναπτύσσει την πρωτοποριακή λύση διαχείρισης cloud υπηρεσιών, την Interworks Cloud Platform, αλλά και μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο Cloud Services Brokerage σύμφωνα με την Gartner Inc (Cool Vendor 2013), είναι η μοναδική Ελληνική εταιρεία που κατατάσσεται στους φιναλίστ του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Interworks, Δρ. Βασίλειο Ζωγράφο «Ο επαναστατικός χώρος του Cloud είναι το σύγχρονο πεδίο τεχνολογίας για αλματώδη ανάπτυξη και η Interworks με υπερηφάνεια και πείσμα, προχωρά στο όραμά της: την παροχή ολοκληρωμένων και ευέλικτων υπηρεσιών Cloud μέσα από το μοντέλο μας».

Παρακολουθήστε την παρουσίαση της Interworks στην Βαρκελώνη, στο συνέδριο Pathways to Exit 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο http://whitebull.com/latest/meet-our-2013-bully-award-finalists
Enhanced by Zemanta

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Προσφυγή από Google, Yahoo! και Facebook για δημοσίευση των αιτημάτων πληροφόρησης από την NSA

Οι εταιρείες-κολοσσοί του Διαδικτύου Google, Yahoo! και Facebook κατέθεσαν προσφυγή σήμερα στα αμερικανικά δικαστήρια με την οποία ζητούν να τους επιτρέπεται να δημοσιοποιούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αιτήματα που τους υποβάλει η αμερικανική κυβέρνηση για παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.


English: Yahoo! headquarters
English: Yahoo! headquarters (Photo credit: Wikipedia)
Στο αίτημά του προς το Δικαστήριο Εποπτείας Πληροφοριών Εξωτερικού, η Yahoo! υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση μπορεί να προστατεύσει την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών «χωρίς να εμποδίζει τις διαδικτυακές εταιρείες να ανακοινώνουν τον αριθμό των αιτημάτων που δέχονται εξ ονόματος της εθνικής ασφάλειας». Ο νομικός σύμβουλος της Yahoo! Ρον Μπελ σημειώνει στο ιστολόγιο της εταιρείας ότι «η απόκρυψη τέτοιων πληροφοριών σε τελική ανάλυση τρέφει τη δυσπιστία και τις υποψίες απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Παρόμοια είναι και η προσφυγή που κατέθεσε η Facebook στο δικαστήριο το οποίο είναι αρμόδιο για να εγκρίνει τις αμερικανικές επιχειρήσεις παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια και ότι «οι δηλώσεις και οι ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης δεν απάντησαν στις ανησυχίες των χρηστών, σε όλο τον κόσμο, όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων τους», όπως έγραψε ο νομικός εκπρόσωπός της, Κόλιν Στρετς.

Η Google, που είχε καταθέσει και τον Ιούνιο προσφυγή μαζί με την εταιρεία λογισμού Microsoft, εξηγεί στο ιστολόγιο της ότι ζητά να του επιτραπεί «να δημοσιοποιεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για το είδος των αιτημάτων» που της υποβάλλονται με σκοπό την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Επιπλέον, όπως ανέφεραν δύο στελέχη της, ο Ρίτσαρντ Σαλγκάντο και ο Πάμπλο Τσάβες, ζητά περισσότερη διαφάνεια η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν το δικαστήριο συνεδρίαζε ανοιχτά και όχι κεκλεισμένων των θυρών.

Οι αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο δέχονται πολλές πιέσεις μετά τις αποκαλύψεις για το πρόγραμμα παρακολούθησης Prism χάρη στο οποίο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NSA) των ΗΠΑ συνέλεξε εκατομμύρια ψηφιακά δεδομένων χρηστών απ' όλον τον κόσμο. Οι εταιρείες διαβεβαιώνουν ότι δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες παρά μόνο εφόσον υπάρχει επίσημη δικαστική εντολή για κάτι τέτοιο ενώ οι αμερικανικές αρχές από την πλευρά τους επιμένουν ότι οι παρακολουθήσεις είναι νόμιμες και χάρη σε αυτές αποσοβήθηκαν δεκάδες τρομοκρατικές επιθέσεις.
Enhanced by Zemanta

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Εφιάλτης για την Apple: Η Amazon σχεδιάζει να διαθέσει smartphone δωρεάν

Απώλειες για Apple - Samsung και οφέλη για τους καταναλωτές καθώς και οι δύο εταιρείες -αν συμβεί αυτό - θα αναγκαστούν να ρίξουν τις τιμές


Εφιάλτης για την Apple μετά τη φήμη ότι η Amazon ετοιμάζει το δικό της smartphone το οποίο σκέφτεται να προσφέρει σε όλους δωρεάν και μάλιστα χωρίς συμβόλαιο. Η έντονη φημολογία βάζει... βόμβα στα θεμέλια της Apple και της Samsung αφού και οι δύο εταιρείες -αν συμβεί αυτό - θα αναγκαστούν να ρίξουν τις τιμές.

Αυτό που προκύπτει είναι τι θα κερδίζει η Amazon. Σύμφωνα με την dailymail, θα παρέχει μεν τη συσκευή δωρεάν, αλλά ο πελάτης θα πρέπει να πληρώνει κάποια συνδρομή τύπου Amazon Prime έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί.
Η διάσημη blogger σε θέματα τεχνολογίας Jessica Lessin ισχυρίζεται ότι «οι άνθρωποι εξοικειωμένοι με την προσπάθεια της Amazon», και επιβεβαίωσε τις φήμες.

Πηγή μέσα από το Amazon ανέφερε ότι η εταιρεία λιανικής είναι σε επαφές με διάφορους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και επεξεργάζονται το πως θα ήταν εφικτό να αποκτήσει κάποιος smartphone χωρίς τη δέσμευση συμβολαίου.
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Η ESET εντοπίζει το σύνθετο Banking Trojan «Hesperbot»

Mέσω κατάχρησης των Android συσκευών, επιτίθεται σε Ευρώπη και Τουρκία


Το κέντρο ερευνών malware στα κεντρικά γραφεία της ESET ανακάλυψε ένα νέο και δραστικό trojan που επιτίθεται σε χρήστες online τραπεζικών υπηρεσιών σε Ευρώπη και Ασία. Οι καμπάνιες εξάπλωσης που χρησιμοποιεί παρουσιάζονται εξαιρετικά αξιόπιστες και σχετίζονται με διάσημες οργανώσεις, ξεγελώντας έτσι τα θύματα να «τρέξουν» το κακόβουλο λογισμικό, ενώ έχουν καταγραφεί ήδη αρκετές περιπτώσεις υποκλοπής οικονομικών δεδομένων εξαιτίας της νέας αυτής απειλής. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του LiveGrid® – το σύστημα της ESET για συλλογή στατιστικών δεδομένων για malware μέσω του cloud – εντοπίστηκαν εκατοντάδες μολύνσεις στην Τουρκία και δεκάδες στην Τσεχία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία. Αυτό το ισχυρό και πολύ εξειδικευμένο “banking malware” που ονομάστηκε Hesperbot εξαπλώνεται μέσω “phishing” απειλών που προσομοιάζουν σε emails και προσπαθεί παράλληλα να μολύνει κινητές συσκευές που λειτουργούν σε πλατφόρμες Android, Symbian και Blackberry.

Η απειλή ανιχνεύεται ως Win32/Spy.Hesperbot, περιλαμβάνει ικανότητες keylogger, μπορεί να δημιουργήσει screenshots της επιφάνειας εργασίας και λήψη βίντεο, και να εγκαταστήσει απομακρυσμένο διακομιστή μεσολάβησης, αλλά συμπεριλαμβάνει παράλληλα και μερικά πιο προηγμένα χαρακτηριστικά εξαπάτησης, όπως τη δημιουργία κρυφής απομακρυσμένης σύνδεσης στο μολυσμένο σύστημα. «η ανάλυση της απειλής έδειξε ότι πρόκειται για ένα “banking trojan”, με παρόμοια λειτουργία και ίδιους στόχους με τα διάσημα Zeus και SpyEye, ωστόσο σημαντικές διαφοροποιήσεις στην εκτέλεση του καταδεικνύουν μία νέα οικογένεια malware, και όχι παραλλαγή ενός παλιότερου γνωστού trojan,» επισημαίνει ο Robert Lipovsky, ερευνητής malware της ESET, που ηγείται της ομάδας που αναλύει αυτή την απειλή, και προσθέτει: «Λύσεις της ESET όπως το ESET Smart Security και το ESET Mobile Security προστατεύουν από αυτό το κακόβουλο λογισμικό».

Η επίθεση στοχεύει στην απόκτηση των στοιχείων εισόδου για πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του θύματος, και εγκαθιστά μια mobile εφαρμογή του malware στο Symbian, Blackberry ή Android κινητό τηλέφωνο του.

Η εκστρατεία στην Τσεχία ξεκίνησε στις 8 Αυγούστου 2013. Οι εισβολείς κατοχύρωσαν το domain www.ceskaposta.net, που είναι παρόμοιο με το αυθεντικό website των Τσέχικων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. «Δεν μας προκαλεί έκπληξη που οι δράστες προσπάθησαν να εξαπατήσουν πιθανά θύματα να ανοίξουν το malware στέλνοντας phishing malware που μοιάζουν με emails παρόμοια με τα μηνύματα που στέλνουν οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες για τον εντοπισμό δεμάτων. Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στο παρελθόν,» δηλώνει ο Lipovsky. Οι Τσέχικες Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν πολύ γρήγορα αναρτώντας προειδοποίηση για την απάτη στο website τους.

Ωστόσο, η χώρα που πλήγηκε περισσότερο από το trojan αυτό είναι η Τουρκία, με επιθέσεις του Hesperbot να ανιχνεύονται νωρίτερα από τις 8 Αυγούστου. Τον Ιούλιο του 2013 παρατηρήθηκαν στην Τουρκία κορυφώσεις στη δραστηριότητα του botnet, ενώ η ESET εντόπισε επίσης παλιότερα δείγματα που χρονολογούνται τουλάχιστον τον Απρίλιο 2013. Το phishing e-mail που στάλθηκε στα υποψήφια θύματα εμφανιζόταν ως τιμολόγιο. Παραλλαγή του malware εντοπίστηκε επίσης σε στοχευμένους χρήστες υπολογιστών στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκτενέστερη ανάλυση του συγκεκριμένου malware είναι διαθέσιμη στο blogpost INSERT HEADLINE/LINK στην πλατφόρμα της ESET WeLiveSecurity.com με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες από τον τομέα της ασφάλειας, αναλύσεις για κυβερνοαπειλές και χρήσιμες συμβουλές. Στο WeLiveSecurity.com θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση με αναρτήσεις και white paper σχετικά με το κακόβουλο λογισμικό Hesperbot.
Enhanced by Zemanta

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Ο 14χρονος που έχει κάνει «κουρέλι» τα νεύρα της Apple


Καταστρέφει τις επίσημες παρουσιάσεις της - Έχει φτιάξει ιστοσελίδα, όπου ανεβάζει φωτογραφίες από τα προϊόντα της πριν εκείνα βγουν στην αγορά


Με την... υπομονή της Apple  παίζει ένας Αυστραλός έφηβος που έχει δημιουργήσει στο ίντερνετ σελίδα, όπου διαρρέει φωτογραφίες από μελλοντικά προϊόντα του αμερικανικού κολοσσού.

Για ακόμη μία φορά, ο 14χρονος, Σόνι Ντίξον, ο οποίος ζει με τους γονείς του στα προάστια της Μελβούρνης, έκανε και πάλι το... θαύμα του, αφού έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το αναμενόμενο scanner δακτυλικών αποτυπωμάτων που φήμες θέλουν να έχει το τελευταίο μοντέλο iPhone, λίγο πριν από τα επίσημα αποκαλυπτήρια που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στις 10 Σεπτεμβρίου.


Από πού, όμως, βρίσκει ο 14χρονος τις πληροφορίες; Ο ίδιος υποστηρίζει πως έχει πηγές στην Κίνα, οι οποίες αγοράζουν πρωτότυπα μέρη των «έξυπνων κινητών» από εργάτες των εργοστασίων κατασκευής τους και συνέχεια του στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο, για να τα δημοσιεύσει.

Ο νεαρός που έχει κάνει «κουρέλι» τα νεύρα της Apple ήταν εκείνος που είχε δώσει στη δημοσιότητα τον Αύγουστο τις φωτογραφίες για το σαμπανιζέ χρώμα του νέου iPhone. Είναι τέτοιο το ενδιαφέρον της εταιρείας που με βάση όσα λέει ο 14χρονος, μόνο μέσα στον Αύγουστο η ιστοσελίδα του είχε 590 χτυπήματα από τα γραφεία της Apple και 53 από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Πάντως, ο μικρός λέει πως αν η εταιρεία του ζητήσει θα σταματήσει να... χαλάει τις επίσημες παρουσιάσεις της.

«Δεν θέλω να τους εκνευρίσω. Συνεχίζω να αγοράζω τα προϊόντα τους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας «μάγος» της ψηφιακής τεχνολογίας που «ντρόπιασε» την Apple

Τον «φλερτάρουν» οι γιγαντιαίες εταιρείες της ψηφιακής τεχνολογίας που προσφέρουν τεράστια ποσά για να αγοράσουν την εταιρεία του


Ένας Έλληνας της Μελβούρνης, που σήμερα ζει στο Σαν Φραντζίσκο, κατόρθωσε να κάνει κάτι που δεν το πέτυχε ούτε η ίδια η Apple. Κατόρθωσε να μετατρέψει το κινητό iPhone 5 σε μια πλήρη φωτογραφική μηχανή που μπορεί να τραβά 20 ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης μέσα σε ένα δευτερόλεπτο!

Πρόκειται για τον 35χρονο Γιάννη Παπανδριόπουλο, ο οποίος, όπως γράφει η εφημερίδα της Μελβούρνης The Age, ασχολείται με την ψηφιακή τεχνολογία από δώδεκα ετών και σήμερα θεωρείται κορυφαίος του είδους του, τον εγκωμιάζουν οι ειδικοί και τον φλερτάρουν οι γιγαντιαίες εταιρείες της ψηφιακής τεχνολογίας που προσφέρουν τεράστια ποσά για να αγοράσουν την εταιρεία του.

Την εφεύρεσή του για το iPhone 5 την πούλησε στην... Apple.
Enhanced by Zemanta

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Τέλος τα Microsoft Points στο Xbox LIVE


Η Microsoft το Mάιο όταν παρουσίασε το Xbox One, είχε ανακοινώσει πως θα καταργήσει μέσα κάποια στιγμή τα Microsoft Points του Xbox LIVE και θα τα αντικαταστήσει με λεφτά.

Η ώρα αυτή έφτασε κι έτσι, όλοι οι χρήστές εκεί που έβλεπαν τους πόντους τους τώρα θα βλέπουν... λεφτά και πλέον όλες οι ανανεώσεις τους και οι αγορές τους θα γίνονται στο νόμισμα της κάθε χώρας που βρίσκονται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Microsoft.
Enhanced by Zemanta

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...